0918 534 004

NIGIRI MANAGATSUO

Maslová ryba

 

€2,90 €2,90 / 1 ks
NIGIRI MANAGATSUO

Podrobný popis

Zoznam alergénov: 4,6