0918 534 004

Kontakty

City Sushi Trnava

Zákaznícka linka/Objednávky: 

+421 918 534 004

E-mail:

citysushi.info@gmail.com 

Prevádzka:

City Sushi Trnava

Jeruzalemská 7449/31A

917 01 Trnava

Identifikačné údaje spoločnosti

Michal Beláň - City Sushi

Blesovce 74

956 01  Bojná

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Topoľčany, číslo živnostenského registra: 470-18520

IČO: 500 735 83 

DIČ: 1121272031

IČ DPH: SK1121272031